Matesův exkurs do historie

Počátkem 80. let Mates popsal historii obou oddílů. Po mnohaletém pátrání se Petříkovi podařilo objevit následující fragment.

tábory Šipka+AZKG-2