Úvod

Vítáme Vás na stránkách Oddílu

ŠIPKA,

jehož kořeny sahají až do roku 1935, ale události po roce 1948 natolik otřásly naší historií, že vlastně datujeme náš vznik až rokem 1953. Tehdy začínající právník Petr Hilbert zvaný Onučka a jeho kamarád, takto student přírodovědecké fakulty Jan Květ, zvaný Hony založili na (v té době zakázaných) skautských ideálech turistický oddíl, který se hlásil ke středisku Šipka. V průběhu let mu střechu poskytly nejrůznější organizace jako například Městská stanice mladých turistů, Základní škola v Resslově ulici, TJ Praga AZKG a TJ Vltava. Jedno však zůstávalo stejné: nadšení pro skautské vlastnosti a dovednosti, pobyt v přírodě a kamarádství – v tomto případě na celý život, protože z oddílu se neodchází.

Turbulence roku 1968 nás na velmi krátkou dobu přivedly do Junáka, ale bez ohledu na jeho brzký zákaz, jsme si stejně velmi záhy uvědomili, že uniforma nebyla tím, co nás do oddílu přivedlo.

Oddíl přetrval až do dnešních dnů (což zasluhuje zápis do knihy rekordů). Za to patří dík všem těm, kteří se jen nevezli, ale pro oddíl pracovali a byli ochotni věnovat svůj čas mladším. Předávat jim zkušenosti a zážitky, ale hlavně to, co sami v oddíle získali.

Dlužno připomenout, že v oddíle vždy existovala oddělená sekce děbenek, ale tábory jsme stavěli vždy nedaleko a setkávali se ve společné kuchyni a při táborových hrách. Však se to také některým maníkům stalo osudným.

Účast v Oddílu přechází často z otců a matek na syny a dcery v některých případech i na vnoučata. Šedesátiletá historie oddílu je důkazem toho, že jeho myšlenkové základy jsou stále aktuální.

Další stránky jsou vyhrazeny členům Oddílu, kteří mají možnost se zde logovat.  Web obsahuje historii oddílu, veselé historky z natáčení, přehled táborů, bohatou galerii fotek, adresář členů a kontakty, kde najdete, komu máte adresovat vaše příspěvky a připomínky.

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte e-mailem heslo.