2018 Puťák + Ondřejky XVIII

V tomto roce se tábor konal v malebném městečku Stetson City, kde kulky bzučí a krávy kliduplyně bučí. Taktéž v tomto městečku bydlí bratři Limonádový Joe & Horác Badman alias Hogo Fogo, kteří spolu podnikají v železničním byznysu.

Puťák do tábora vedl opět z jihu a stejně jako minulý rok se začínalo v Kaplice City. Jelikož však je cesta trnitá, oddíl se nalodil na kánoí děravých jak ústa staré ženy, kterýmiž splul Rio Lužnice a významně se tak přiblížil svému cíli v Ondřejkách alias Stetson City.

Samotný tábor probíhal v příjemném duchu, jak tomu již je pravidlem. Došlo na přepad nedalekého tábora i na zažívací problémy. Kromě hlavní dějové linie probíhala i neoficiální táborová hra kapitanátu, který důsledně konfiskoval soukromý proviant mužstva, jenž k tomu kapitanát ostentativně vyzývalo.

Vše tedy nakonec dopadlo nejlépe jak jen mohlo a při táborovém ohni jsme jen smutněli, že máme opět na rok utrum.

Kuba