2017 Puťák + Ondřejky XVII

Letošní tábor byl především pro kapitanát obrovskou výzvou. Šlo již o pátý ročník a tak jsme již s velkým předstihem plánovali jeho velkolepý průběh. Po týdenním puťáku, který vedl Pepa sám, jsme se sešli na tradiční táborové louce v Ondřejkách, kde se uskutečnil náš první vlastní výroční táborák. Pagoda, kterou jsme při té příležitosti postavili, měřila úctyhodné čtyři metry!

V následujících dnech jsme se plně ponořili do táborového života, který obnášel tradiční činnosti udržování tábora a také propracovanou táborovou hru z pohádkového světa. Kraj tábora byl totiž sužován zlým Boromorem, což byl kouzelný noční tvor o výšce asi tří metrů, o podobné délce, o čtyřech nohách a s planoucí lebkou. Jako vždy však maníci a děbenky zvládli zlo porazit a celý Bájný kraj zachránit.

Morálka mužstva byla dokonce tak dobrá, že jsme si mohli dovolit uskutečnit několik přepadů táborů, které se staly rychle naší oblíbenou činností. Během puťáku byly za jedinou noc přepadeny dva tábory, jež mají s naším oddílem společnou minulost v oddílu Šipka. Ani jeden tábor neobstál proti obratnosti maníků a děbenek. Třetí přepad pak směřoval již během tábora, stejně jako loni, do nedalekého ležení paintballistů. I v tomto případě jsme uspěli zostudivše protivníkovu hlídku.

Můžeme tedy shrnout, že letošní tábor se opět vydařil a že se nám opět nechtělo zpět do civilizace. A jak by jen mohlo, když nám je společně tak skvěle!

Kuba

Byla provedena kontrola tábora (komisePlk, Jezevec, Kolumbus, Iva a pes Dan); jako obvykle bez závad.

Robert, Šimon & spol. se pokusili přepadnout tábor. Akce skončila přátelskou debatou s hlídkou.

Závěrečný táborák navštil Beta a spolu s ním několik staroušů.